i ! i
Biogastilslutning
Principper for tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet
Distributions- og transmissionsselskaber (netselskaber) er forpligtet til at tilslutte biogasopgraderingsanlæg til gasnettet på anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget.
  

Sådan fordeles omkostningerne til biogastilslutning

Energistyrelsen har meldt principper ud for, hvordan omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet skal fordeles mellem netselskab og opgraderingsejer. 

Energistyrelsens notat om fordeling af omkostninger ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet
 

Sådan foregår den typiske biogastilslutning

Her kan du læse, hvordan den typiske biogastilslutning foregår og ud fra hvilke kriterier. Og du kan læse en beskrivelse af den servicestandard, som HMN GasNet bestræber sig på at kunne levere i forbindelse med biogastilslutningen og driften af tilslutningsanlæg.

Kriterier for beslutninger om biogastilslutning og netforstærkning 

Den typiske tilslutning af biogas opgraderingsanlæg 

HMN GasNets servicestandard 

Sådan er reglerne for biogas i naturgasnettet

Regler for tilførsel af opgraderet biogas (bionaturgas) til det danske gassystem (regler for bionaturgas) 

Regler om bionaturgascertifikater - energinet.dk

Krav til måling af gaskvalitet - Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas 

Flere oplysninger om biogas i gassystemet - energinet.dk

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114