i ! i
Aflæsning Dit gasfyr Dit gasforbrug Flytning Gasregning Før du graver Skift til fjernvarme? Skift leverandør Nybyggeri
Dit gasforbrug

Hvordan fastsætter I mit forventede årsforbrug

Det forventede årsforbrug baserer vi på husstandens tidligere forbrug korrigeret ved hjælp af graddage. Derudover er beregningen baseret på husets alder og størrelse:

  • ca. 7-8 m³ gas pr. m² i et nybygget hus
  • ca. 10 m³ gas pr. m² i et nyere velisoleret hus
  • ca. 15 m³ gas pr. m² i et ca. 20 år gammelt, men moderne parcelhus 
  • ca. 18 m³ gas pr. m² i et ældre hus med højt til loftet, der ikke er efterisoleret

For nye kunder, der tidligere har brugt olie og el, beregner vi forbruget ud fra det tidligere olie- eller elforbrug.

Hvad er mit gasforbrug sat til om året?

Det står på din acontoregning under forventet årsforbrug. Se din acontoregning på Selvbetjening.

Hvordan følger jeg mit gasforbrug ?

Du kan følge forbruget måned for måned, hvis du den sidste dag i hver måned aflæser måleren og noterer aflæsningen. På den måde kan du holde øje med, om du har brugt mere eller mindre gas end forventet. Du kan benytte skemaet, som ligger på selvbetjening, hvor du blot skal indtaste dine aflæsninger, og så laver skemaet beregningerne for dig. Du kan også downloade og printe dette dette forbrugsskema. 

Hvordan passer mit forventede forbrug i forhold til det faktiske forbrug - og kan jeg ændre det?

Er du i tvivl om, hvorvidt dit forventede årsforbrug er for lavt eller højt, kan du kontakte os på telefon 62 25 90 00 med en aktuel aflæsning af din gasmåler.
Ud fra aflæsningen kan vi beregne, om dit forventede forbrug stemmer med dit faktiske forbrug. Der skal være gået minimum tre vintermåneder, før vi kan beregne årsforbruget med nogenlunde sikkerhed. Aflæs derfor din gasmåler i begyndelsen af januar.

Hvad er graddage, og hvad bruger I dem til?

Graddage bruger vi til at beregne dit forventede årsforbrug.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Et døgns graddage er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader celsius. Er døgnets gennemsnitstemperatur fx fire grader, er der 13 graddage det døgn. Ved en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover er der nul graddage, og ved fx minus 5 grader er der 22 graddage. Det er Dansk Teknologisk Institut, der beregner graddagene.

Oveni graddagene fra Teknologisk Institut lægger vi 100 graddage til om måneden, som går til opvarmning af vand.

Her kan du se de aktuelle graddage

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114