i ! i
Aflæsning Dit gasfyr Dit gasforbrug Flytning Gasregning Før du graver Skift til fjernvarme? Skift leverandør Nybyggeri
Skift til fjernvarme?

Kan det betale sig for mig at skifte fra naturgas til fjernvarme?

Om det kan betale sig at skifte naturgassen ud med fjernvarme, afhænger af mange ting, som fx hvor stor investeringen er, prisen på fjernvarme i dit område og alderen på dit gasfyr.

 • Det er vigtigt, at du opgør dine nuværende omkostninger ud fra dine egne erfaringer med gasforbrug og omkostninger til reparationer og service af dit gasfyr.
  Tjek dine regninger for de seneste år for at se, hvor meget gas du har brugt, og hvad du har betalt for den. Du kan få et overblik på selvbetjening.gasnet.dk

  Aktuelle gaspriser kan du finde på gasprisguiden.dk 
 • Husk på samme vis at regne det hele med, når du modtager et tilbud fra fjernvarmen.
  Vær særligt opmærksom på at få udgifterne til etablering af fjernvarme med. Ellers får du et misvisende billede af din årlige udgift til fjernvarme.

 • Hvis du skifter til en anden varmeforsyning, opkræver HMN GasNet et gebyr for frakoblingen fra gasnettet. Gebyret dækker vores udgifter til at afbryde
  forsyningen og fjerne måler og målerskab.
  Nogle gange er dette gebyr en del af aftalen med fjernvarmeselskabet, andre gang skal du betale det direkte til os.
  Læs mere om gebyret her.  
 • På regningen for fjernvarme udgør faste bidrag en relativ stor andel og er i høj grad afhængig af arealet på din bolig. Det betyder, at et stort hus med et lille
  forbrug typisk vil være billigst at opvarme med naturgas, mens et lille hus med et stort forbrug vil være billigere at opvarme med fjernvarme. 
 • Hvis du har et nyere gasfyr, vil der typisk gå mange år, inden du behøver at investere i et nyt gasfyr. Du skal derfor først indregne omkostninger til udskiftning af
  dit gasfyr, når du forventer, det skal udskiftes. Nyeste undersøgelser viser, at kondenserende gaskedler har en gennemsnitlig levetid på omkring 20 år.

 • Hvis du har et nyere gasfyr, vil der typisk ikke være besparelser eller kun ganske små besparelser på energiforbruget ved at skifte til fjernvarme. Har du derimod
  et ældre gasfyr, der ikke er kondenserende (typisk ældre end 15 år), vil du kunne spare 10-20% af dit energiforbrug ved at skifte til et nyt gasfyr eller fjernvarme.

 • Udskiftning af et gasfyr koster typisk 30 - 35.000 kr. inkl. moms.

Hvad koster naturgas i forhold til fjernvarme?

På kortet er priserne på fjernvarme for et standardhus sammenlignet med et tilsvarende hus opvarmet med naturgas. Sammenligningen gælder for et nyere gasfyr med en virkningsgrad på 96 %. Den hvide markering på kortet dækker HMN GasNets ’ distributionsområde. Klik på kortet og download de aktuelle tal (pdf).

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vælger at skifte til fjernvarme?

Vælger du at skifte til fjernvarme, skal du være opmærksom på, at vi skal fjerne dit målerskab og frakoble din stikledning. Det koster et gebyr, som dækker vores omkostninger til frakoblingen. Nogle gange er dette gebyr en del af aftalen med fjernvarmeselskabet, andre gang skal du betale det direkte til os. Læs mere om gebyret her.

Er dit målerskab indbygget i muren, skal du selv sørge for at retablere muren, der hvor skabet har siddet. Det samme gælder manglende fliser/asfalt under gasskabet og lign.

Bruger du i dag naturgas til fx madlavning, og ønsker du at fortsætte med det, kan du beholde din stikledning og dit målerskab, selv om du skifter til fjernvarme.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114