i ! i
Aflæsning Dit gasfyr Dit gasforbrug Flytning Gasregning Før du graver Skift til fjernvarme? Skift leverandør Nybyggeri
Din gasregning

Hvor mange regninger får jeg om året?

Du får fire acontoregninger om året. Den første acontoregning er lagt sammen med årsopgørelsen.

Varmeåret begynder 1. maj og slutter 30. april med en årsaflæsning.

Du kan se dine regninger og årsopgørelse ved at logge ind på Selvbetjening.

Hvor meget skal jeg betale pr. acontoregning i år?

Det afhænger af dit forventede årsforbrug. Hver acontoregning dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug. Vi bruger graddage til at beregne dit forventede årsforbrug. Læs mere om graddage.

Hvornår får jeg penge tilbage for min årsopgørelse?

Skal du have penge tilbage, vil de blive udbetalt på din årsopgørelse, enten via betalingsservice eller til din NemKonto. Hvis du gerne vil have pengene udbetalt på din NemKonto, kræver det, at du retter din profil på Selvbetjening, oplyser dit CPR- eller CVR-nummer samt giver samtykke til, at vi må videregive det til NemKonto. Ret din profil i Selvbetjening.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Hvordan tilmelder jeg min regning til Betalingsservice?

Du kan tilmelde dig via netbank ved at kontakte din bank eller under ”Regninger og betalinger” i Selvbetjening. Du skal bruge kontrakt-, debitorgruppe- og PBS-nummeret, som står på girokortet.

Køber du din gas af Eniig, SEAS-NVE eller Energi Fyn, er det dette selskab, du skal tilmelde til Betalingsservice. De opkræver betaling for bl.a. transport af gassen på vegne af HMN GasNet.

Kan jeg få en afdragsordning?

Du kan evt. få delt din gasregning. Har du brug for en afdragsordning, kan du kontakte os på telefon 62 25 90 00. For at vi kan hjælpe dig, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt, efter du har modtaget din gasregning. Det koster 100 kr. i gebyr + renter i henhold til Renteloven.

Hvorfor får jeg kun én regning?

Nogle gasleverandører samfakturerer, dvs. at de sammen med betaling for selve gassen også opkræver betaling for transport af gassen, energisparebidrag og energi- og miljøafgifter til staten på vegne af HMN GasNet. Dermed modtager du kun én samlet gasregning.

Hvornår skal jeg betale acontoregningerne?

Hvis du kun modtager 1 gasregning 4 gange om året, følger du din gasleverandørs betalingsfrister. Betaling til HMN GasNet for distribution er inkluderet i regningerne fra din gasleverandør. Pt. gælder dette, hvis du køber din gas hos Eniig, SEAS-NVE eller Energi Fyn.

Køber du din gas hos en anden leverandør, modtager du 2 gasregninger 4 gange om året. Regningerne fra HMN GasNet skal betales:

6. juli: 1. acontoregning + årsopgørelse
6. oktober: 2. acontoregning
6. januar: 3. acontoregning
6. april: 4. acontoregning

Hvad dækker min acontoregning?

Hver acontoregning dækker en fjerdedel af dit samlede forventede årsforbrug i m3. Er dit forventede årsforbrug fx på 2.000 m3, vil dine acontoregninger blive på 500 m3 pr. regning. 

Er du flyttet ind for nyligt, er dit forbrug justeret i forhold til din indflytningsdato. Skifter du gasleverandør, bliver dit forbrug også justeret

Hvordan kan jeg betale mine gasregninger?

Du kan betale dine gasregninger via Betalingsservice, indbetalingskort eller netbank. Med Betalingsservice modtager vi altid din betaling den sidste rettidige indbetalingsdag. Du kan tilmelde dig Betalingsservice ved at logge ind på Selvbetjening eller via din bank/netbank. Vær opmærksom på, at der kan gå op til fem hverdage, inden vi modtager beløbet, når du betaler via indbetalingskort eller netbank.

Køber du din gas af Eniig, SEAS-NVE eller Energi Fyn er det deres betalingsløsninger, du skal benytte. De opkræver betaling for bl.a. transport af gassen på vegne af HMN GasNet.

Hvad er jeres bankoplysninger?

Bor du i Midt- og Nordjylland, skal du bruge:
Nordea: Reg.: 2149 Kontonr. 0216 274 148.

Bor du i hovedstadsområdet, skal du bruge:
Nordea: Reg.: 2149 Kontonr. 644 292 3025.

Hvor finder jeg en liste over jeres gebyrer?

Her finder du en oversigt over vores gebyrer og priser.

Hvorfor får jeg to regninger?

Du får en regning fra os som dit distributionsselskab for transport af gassen, naturgasafgifter og CO2-afgifter, og du får en regning fra din gasleverandør for selve gassen.  

Nogle gasleverandører samfakturerer, dvs. at de sammen med betaling for selve gassen også opkræver betaling for transport af gassen, energisparebidrag og energi- og miljøafgifter til staten på vegne af os. Dermed modtager du kun én gasregning.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114