i ! i
Reklamation

Er du utilfreds med HMN GasNets håndtering af noget i forbindelse med dit kundeforhold hos os? 

Så kan du altid henvende dig til vores kundeservice på telefon 62 25 90 00 eller sende en mail til gasnet@gasnet.dk. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.
Hvis du fortsat ikke er tilfreds med svaret fra os, kan du klage til: 
Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
e-mail: post@energianke.dk, hjemmeside: www.energianke.dk.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Ankenævnet kan i et vist omfang behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke væsentligt adskiller sig fra en klage i et privat kundeforhold.
Alternativt kan en sag indbringes for domstolene.

Private forbrugere kan desuden anvende EU-kommisionens online klageportal ved indgivelse af klage. Det er særligt relevant for kunder med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal HMN GasNets e-mailadresse gasnet@gasnet.dk angives.

Lovvalg og værneting
Tvister mellem HMN GasNet og forbrugeren afgøres efter dansk ret. Ethvert søgsmål mod HMN GasNet anlægges efter retsplejelovens bestemmelser om værneting (stedlig kompetence).

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114