i ! i
HMN GasNets energispareindsats

Bemærk, at HMN GasNet har lukket sin tilskudsordning pr. 31. december 2018.

Vi medvirker til at nedbringe energiforbruget 

Som gasdistributionsselskab har vi en forpligtelse til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder gennem fx rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud.  

Se aftalen om energiselskabernes energispareindsats.  

Sådan opfylder vi vores forpligtelse 

Vi køber energibesparelser hos en række eksterne aktører, som indgår aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Det foregår på den måde, at når en samarbejdspartner indgår en aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet og kan tælle slutkundens energibesparelse med i vores gennemførte energibesparelser. 

Vores samarbejdspartnere 

For at kunne sælge energibesparelser til HMN GasNet skal der være en skriftlig aftale mellem samarbejdspartneren og os. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan garantere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i energispareaftalen. 

HMN GasNet's gennemførte energibesparelser:

År Forpligtelse i MWh Indberetning i MWh
2010 185.556 217.586 
2011  185.556  254.369 
2012  188.610  246.369 
2013  336.200  371.607 
2014  329.700  383.298 
2015  374.722  269.941 
2016  358.333  380.726 
2017  358.333  611.747 


Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114