i ! i
Fyld vand på gasfyret

Sådan gør du

På dit gasfyr sidder et manometer, hvor du kan aflæse vandtrykket. De fleste gasfyr skal have et tryk på ca. 1,5 bar. Det korrekte tryk for dit fyr står i brugsanvisningen. Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på.

1. Vandpåfyldningen kan være lavet med en fast forbindelse mellem et koldtvandsrør og et varmerør. For enden af hvert rør er der en hane, som skal åbnes, indtil det korrekte vandtryk er nået. Alternativt skal der fyldes vand på fyret via en vandslange forbundet til en vandhane. Vandslangen skal altid være afmonteret enten på fyret eller på vandhanen, når du ikke bruger den.

2. Sluk for fyret. Åbn ventilen med en skiftenøgle/skruetrækker (kærven skal stå parallelt med ventilen).

3. Åbn forsigtigt vandhanen, mens du holder øje med manometret.

4. Luk for vandhanen, når det ønskede vandtryk ifølge brugsanvisningen er nået.

5. Luk ventilen (kærven skal stå på tværs af ventilen).

6. Tænd for fyret igen.

7. Afmonter vandslangen enten ved fyret eller ved vandhanen.

8. Hold øje med, om fyret holder vandtrykket efterfølgende.

9. Når du fylder vand på, skal alle radiatorer udluftes. Hold en klud under udluftningsskruen, og åbn. Luk, når der kommer vand ud.

Godt råd, hvis du er i tvivl

Det bør være nok at fylde vand på 1-2 gange om året. Hvis det ikke er nok, bør vvs-installatøren tjekke installationen. Det kan nemlig være tegn på, at der er utætheder, eller at trykekspansionsbeholderen (fyrets sikring mod overtryk) er defekt.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114