i ! i
Distributionsbetingelser for HMN GasNet

Distributionsbetingelserne gælder for de forbrugere, der bruger naturgas i HMN GasNets distributionsområder. 

Uafhængigt af hvilken gasleverandør du vælger, vil du altid være omfattet af HMN GasNets distributionsbetingelser. 

Distributionsbetingelserne bestemmer, hvilke forhold der gælder for at være tilsluttet og anvende HMN GasNets distributionsnet. Distributionsbetingelserne indeholder bl.a. 

  • bestemmelser om stikledning og måler på din ejendom
  • vilkår for betaling for transport af gas i HMN GasNets distributionsnet.
Her finder du distributionsbetingelserne for:

Ikke-timeaflæste målersteder med en installeret effekt op til og med 135 kW 

Ikke-timeaflæste målersteder med en installeret effekt større end 135 kW 

Timeaflæste målersteder

Mere information

Dokumenter som er direkte relateret til distributionsbetingelserne. 

Privatlivspolitik
Erhvervskunder – to gasleverandører til ét målersted
Kontrolmanualer for gasmålesystemer 
Vejledninger i forbrugskorrektioner 
Kontrolmanualer for allokering af brændværdier
Håndtering af skelfællesskaber (pdf)

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114