i ! i
Distributionsbetingelser for Evida - det tidligere HMN GasNet

Distributionsbetingelserne gælder for de forbrugere, der bruger naturgas i Evida Nord, det tidligere HMN GasNets distributionsområder. 

Uafhængigt af hvilken gasleverandør du vælger, vil du altid være omfattet af Evida Nords distributionsbetingelser. 

Distributionsbetingelserne bestemmer, hvilke forhold der gælder for at være tilsluttet og anvende Evida Nords distributionsnet. Distributionsbetingelserne indeholder bl.a. 

  • bestemmelser om stikledning og måler på din ejendom
  • vilkår for betaling for transport af gas i Evida Nords distributionsnet.
Her finder du distributionsbetingelserne for:Ikke-timeaflæste målersteder med en installeret effekt op til og med 135 kW 

Ikke-timeaflæste målersteder med en installeret effekt større end 135 kW 

Timeaflæste målersteder

Mere information

Dokumenter som er direkte relateret til distributionsbetingelserne. 

Privatlivspolitik

Erhvervskunder – to gasleverandører til ét målersted

Kontrolmanualer for gasmålesystemer 

Vejledninger i forbrugskorrektioner 

Kontrolmanualer for allokering af brændværdier

Håndtering af skelfællesskaber (pdf)

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114