i ! i
Brændværdi til afregningsformål

Energiforbruget hos den enkelte forbruger beregnes med udgangspunkt i det målte gasforbrug på forbrugsstedet og gassens brændværdi i det område, hvor forbrugsstedet ligger.  

Grundlaget for hvordan gassens brændværdi fastsættes og kontrolleres fremgår af Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdier i distributionsnettet. Se kontrolmanual.

For hvert overgangspunkt mellem Energinets transmissionsnet og HMN GasNets distributionsnet bestemmes brændværdien på døgn- og månedsbasis. Kun brændværdien på månedsbasis anvendes til afregning. Den maksimalt tilladte fejl på brændværdien til afregning er 2 % på årsbasis.

Eksempel på korrektion af brændværdi

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114