i ! i
Eksempel på korrektion af brændværdi

Vi måler den gasmængde, som du forbruger, men du betaler for den mængde energi, der er i naturgassen. Da energien i en kubikmeter gas varierer en smule, korrigerer vi den målte gasmængde, så det er mængden af energi, vi afregner.

Naturgasmængden måles i Nm3 (normalkubikmeter korrigeret for tryk- og temperaturforhold).

Brændværdien er et udtryk for energiindholdet i den leverede mængde naturgas. Den målte naturgasmængde omregnes til en faktureret naturgasmængde ved korrektion af brændværdien. En faktureret Nm3 (økonomikubikmeter) er fastsat til at indeholde 12,157 kWh.

Beregningseksempel

 
Målt forbrug 2.000 m3
Månedens målte brændværdi  12,113 kWh
Standardbrændværdi 12,157 kWh 
Forbrug til afregning 2.000*12,113/12,157=1.993 m3

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114