i ! i
Tariffer og afgifter
Distributionstariffer 2018/2019 Distributionstariffer 2017
Distributionstariffer 2019

Gældende for 1. maj - 31. december

Her finder du distributionstarifferne, som gælder for HMN GasNets distributionsområde pr. 1. maj 2019 - 31. december 2019. 

Distributionstariffen dækker transporten af gas i distributionsnettet frem til dig som forbruger og drift og vedligeholdelse af gasnettet.

Alle kunder betaler et energisparebidrag bortset fra fjernvarmeselskaber og gastankstationer. Energisparebidraget dækker rådgivning om og tilskud til energibesparelser.


Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms 
Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
0 - 6.000 m³ 0,472 0,590 0,232 0,290
6.000 - 20.000 m³ 0,472 0,590 0,232 0,290
20.000 - 75.000 m³ 0,472 0,590 0,215 0,269
75.000 - 150.000 m³ 0,278 0,348 0,122 0,153
150.000 - 300.000 m³ 0,171 0,214 0,068 0,085
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,122 0,153 0,053 0,066
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,122 0,153 0,037
0,046
> 35,0 mio. m³ 0,114 0,143 0,035 0,044
       
 
Distributionstariffen er opbygget som en bloktarif, hvor alle forbrugere betaler den høje tarif for de første kubikmeter, men hvor tariffen trinvist reduceres i takt med et øget forbrug.

Fast bidrag

Kr./år ekskl. moms Kr./år inkl. moms
 Administrationsbidrag 300 375

Særligt for timeaflæste kunder

I stedet for den ordinære distributionstarif kan nye, timeaflæste kunder mod betaling af alle etableringsomkostninger under visse betingelser vælge en lav, tidsbegrænset tarif (max. 10 år fra tilslutningstidspunkt) 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
Fast, tidsbegrænset tarif 0,083 0,104

 Samme som ovenfor


Dokumentation

Principper for fastlæggelse af distributionstariffen (pdf)
Energitilsynets godkendelse af ”Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer” (pdf)
Håndtering af skelfællesskaber (pdf)
Anmeldelse af gældende tariffer, brugerbetaling og gebyrer til Energitilsynet (pdf)
Anmeldelse af gældende tariffer, brugerbetaling og gebyrer til Energitilsynet - 2019 (pdf)

Afgifter til staten

Ud over distributionstariffen betaler du energiafgifter og moms til staten og betaling for nødforsyning. 

Se gasprisens sammensætning

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114