i ! i
Distributionstariffer2019 Distributionstariffer 2018/2019 Distributionstariffer 2017
Distributionstariffer 2017

Her finder du distributionstarifferne, som gjaldt for HMN GasNets distributionsområde fra 1. januar 2017 til 31. december 2017. 

Distributionstariffen dækker transporten af gas i distributionsnettet frem til dig som forbruger og drift og vedligeholdelse af gasnettet. 

Alle kunder betaler et energisparebidrag bortset fra fjernvarmeselskaber og gastankstationer. Energisparebidraget dækker rådgivning om og tilskud til energibesparelser

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms 
Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
0 - 6.000 m³ 0,590 0,728 0,258 0,322
6.000 - 20.000 m³ 0,590 0,728 0,258 0,322
20.000 - 75.000 m³ 0,590 0,728 0,239 0,299
75.000 - 150.000 m³ 0,347 0,434 0,135 0,169
150.000 - 300.000 m³ 0,214 0,268 0,076 0,095
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,153 0,191 0,059 0,074
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,153 0,191 0,041 0,051
> 35,0 mio. m³ 0,143 0,179 0,039 0,049
         

Distributionstariffen er opbygget som en bloktarif, hvor alle forbrugere betaler den høje tarif for de første kubikmeter, men hvor tariffen trinvist reduceres i takt med et øget forbrug.

 

 Fast afgift


Kr/år
ekskl. moms
Kr/år
inkl. moms
Administrationsbidrag 300 375

Særligt for timeaflæste kunder

I stedet for den ordinære distributionstarif kan nye, timeaflæste kunder mod betaling af alle etableringsomkostninger under visse betingelser vælge en lav, tidsbegrænset tarif (max. 10 år fra tilslutningstidspunkt) 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
Kr/m³
ekskl. moms
Kr/m³
inkl. moms
Fast, tidsbegrænset tarif 0,081 0,101

 Samme som ovenfor

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114