i ! i
Vilkår for nye timeaflæste kunder
Vilkår for nye timeaflæste kunder i HMN GasNet P/S

Som ny timeaflæst kunde kan virksomheden vælge mellem den normale model for tilslutning til gasnettet eller en ny model, hvor virksomheden betaler de direkte henførbare omkostninger ved tilslutning til det eksisterende naturgasnet og i de første 10 år betaler en fast lav tarif på 8 øre pr. m³ (prisniveau 2014), som reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset. Efter de 10 år overgår virksomheden til den almindelige distributionstarif

Følgende forudsætninger skal være opfyldt, hvis virksomheden ønske at benytte den tidsbegrænsede, lave tarif: 

  • der har ikke været gasaftag på den pågældende ejendom i en forudgående periode på 36 måneder 
  • omkostningerne ved etablering af stikket er min. 200.000 kr. ekskl. moms. 
Se nærmere her

Kontakt HMN GasNet og få en beregning på, hvad der bedst kan betale sig.
Kontakt

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114