i ! i
Sådan bliver du sikker med naturgas

Et gasfyr er en meget sikker opvarmningsform, og du kan selv sørge for, at din gasinstallation forbliver sikker.

Her er fem gode råd til, hvad du kan gøre.

1. Få en serviceaftale til gasfyret
Manglende vedligeholdelse af gasfyret er den mest almindelige årsag til uheld, og den nemme vej til et sikkert gasfyr er derfor en serviceaftale. Med en serviceaftale bliver gasfyret efterset og vedligeholdt med faste intervaller af en autoriseret vvs-installatør. Du kan tegne en serviceaftale til dit gasfyr hos din vvs-installatør eller evt. gasleverandør.  

2. Brug altid en autoriseret vvs-installatør
Du må aldrig selv reparere eller udskifte dele på gasinstallationen, og det gælder både gasfyret, rør og aftræk. Alt arbejde på gasinstallationen er en opgave for en vvs-installatør, der er autoriseret til at arbejde med naturgas. Det kræver loven også.

3. Tænk på gassen, hvis du skal bygge om.
En om- eller tilbygning kan betyde, at gasfyret, gasrør eller aftrækket skal flyttes, lægges om eller ændres. Det er kun en autoriseret vvs-installatør, der må ændre på gasinstallationen, også selvom det kun er midlertidigt. Aftræk må aldrig stoppes til, heller ikke under ombygninger, da røggas og kulilte kan komme ud i boligen. 

Vi rådgiver dig gerne, hvis du er i tvivl om, hvordan gasinstallationen skal håndteres under ombygningen. Skriv til os på driftscenter@gasnet.dk, og vedhæft evt. et billede. Vi svarer dig inden for 2-3 arbejdsdage. 

4. Kontakt os, inden du graver.

I vores kortdatabase kan du se, hvor din stikledning af placeret. Er du kunde og skal du grave i nærheden af gasledningen, kan du altid få en målfast tegning over stikledningens placering på selvbetjening.gasnet.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til os på tlf. 6225 9085 eller send en mail til ledningsinfo@gasnet.dk Læs mere om gravearbejde her

5. Kend symptomerne på kulilteforgiftning.
Kulilte er en giftig, usynlig og lugtfri luftart, som ikke findes i naturgas, men som kan dannes ved dårlig forbrænding i gasfyret, fx hvis fyret er dårligt vedligeholdt. Er aftrækket samtidig defekt, er der risiko for, at kulilte kan slippe ud i boligen. Symptomerne på kulilteforgiftning er kraftig hovedpine, kvalme, utilpashed og døsighed samt dårligt indeklima med bl.a. dug på ruderne. Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om kulilte. 

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114