i ! i
Naturgassen har været afbrudt, og gasfyret kører ikke

Har gassen til dit hus været afbrudt, og er dit gasfyr ikke genstartet af sig selv, skal du selv gøre det.
Sluk for fyret på kontakten, og tænd igen. I langt de fleste tilfælde vil fyret starte op igen.
Hvis fyret ikke går i gang, så tryk på en eventuel 'Reset'- eller 'Genstart'-knap.
Lykkes det stadig ikke at genstarte gasfyret, kan du ringe til HMN GasNet på tlf. 62 25 91 14.

Gasfyret er gået i stå uden grund

Tjek dette, inden du ringer til vvs-installatøren:

Er der lys i betjeningspanelet på gasfyret?
Tjek, om der er slukket for fyret på kontakten. Der kan også være en sikring, der er slået fra.

• Er der vand nok på varmeinstallationen?
På gasfyret sidder et manometer, hvor du kan aflæse vandtrykket. De fleste installationer skal køre med et tryk på ca. 1,5 bar. Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på. Du finder det rette vandtryk i fyrets brugsanvisning.

• Er der en fejlmelding i fyrets display?
Noter fejlmeddelelsen, sluk for gasfyret og tænd det. Fyret vil muligvis starte igen. I fyrets brugsanvisning under ”Fejlmeddelelser” eller ”Fejlkontrol” finder du en forklaring på fejlkoder. Det kan måske hjælpe dig til at løse problemet på egen hånd.

Hold dit gasfyr i form

Du kan selv gøre noget for at forebygge problemer og driftsstop på dit gasfyr:

• Hold øje med vandtrykket
Hvis der er for lidt vand på naturgasinstallationen, kan du risikere driftsforstyrrelser og i værste fald, at fyret holder op med at virke. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke, om vandtrykket er i orden og evt. fylde vand på. 

• Luft ud i radiatorerne
Hvis der er luft i radiatorerne, kan vandet ikke komme ordentligt rundt og varme hele radiatoren op.

• Hold øje med skorstenen
Røggassen skal kunne komme ud og væk. Derfor er det vigtigt, at skorstenen ikke stoppes til af nedfaldne blade, fuglereder, sne og is o.l.
Friskluftåbninger må aldrig spærres eller stoppes til. 

• Tegn en serviceaftale
Det er en god idé at tegne en serviceaftale. Den sikrer, at en autoriseret vvs-installatør efterser og vedligeholder gasfyret regelmæssigt. Den sikrer dig også hjælp ved driftsstop. 

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114