i ! i
Kører dit gasfyr ikke ?
Få hjælp her
Få hjælp her

Naturgassen har været afbrudt, og gasfyret kører ikke

Har gassen til dit hus været afbrudt, og er dit gasfyr ikke genstartet af sig selv, skal du selv gøre det. Sluk for fyret på kontakten, og tænd igen. I langt de fleste tilfælde vil fyret starte op igen. Lykkes det ikke at genstarte gasfyret, kan du ringe til os på tlf. 62 25 91 14.

Gasfyret er gået i stå uden grund

Inden du ringer til vvs-installatøren, kan du tjekke disse ting: 

Er der lys i betjeningspanelet på gasfyret?
Tjek, om der er slukket for fyret på kontakten, eller om strømmen til fyret er blevet afbrudt på en anden måde, fx kan en sikring være sprunget.

Er der vand nok på varmeinstallationen?
På gasfyret sidder et manometer, hvor du kan aflæse vandtrykket. De fleste installationer skal køre med et tryk på ca. 1,5 bar. Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på. Du finder det rette vandtryk i fyrets brugsanvisning. Se, hvordan du fylder vand på fyret.

Er der en fejlmelding i fyrets display?
Noter fejlmeddelelsen, sluk for gasfyret, og tænd det. Fyret vil muligvis starte igen. I fyrets brugsanvisning under ”Fejlmeddelelser” eller ”Fejlkontrol” finder du en forklaring på fejlkoder. Det kan måske hjælpe dig til at løse problemet på egen hånd.

Hold dit gasfyr i form

Du kan selv forebygge problemer og driftsstop på dit gasfyr ved at: 

holde øje med vandtrykket 
Hvis der er for lidt vand på naturgasinstallationen, kan du risikere driftsforstyrrelser og i værste fald, at fyret holder op med at virke. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke, om vandtrykket er i orden og evt. fylde vand på. Se, hvordan du gør det  

lufte ud i radiatorerne
Hvis der er luft i radiatorerne, kan vandet ikke komme ordentligt rundt og varme hele radiatoren op. Se, hvordan du lufter ud i radiatorerne.      

holde øje med skorstenen

Røggassen skal kunne komme ud og væk. Derfor er det vigtigt, at skorstenen ikke stoppes til af nedfaldne blade, fuglereder, sne, is e.l. Friskluftåbninger må aldrig stoppes til. 

Tegn en serviceaftale
Det er en god idé at tegne en serviceaftale. Den sikrer, at en autoriseret vvs-installatør efterser og vedligeholder gasfyret regelmæssigt.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114