Betaling for within day timedata

GasNet tilbyder mod betaling levering af Within day (WD) timedata på målerniveau til gasleverandører.

Der leveres en TN264-fil (CSV-fil) 5 gange i døgnet indeholdende timedata for gasleverandørernes timeaflæste kunder. Filen vedhæftes en e-mail og sendes til gasleverandøren.

GasNets tilbud om levering af WD-timedata er baseret på kWhø, der leveres igennem de enkelte timeaflæste målerpunkter.

Ud over betaling for levering af data skal der betales et engangsbeløb til etable-ring/konfiguration af Panda og GMH applikationstilpasning.

Betalingen er fastsat for 5 leveringer pr dag pr. år og udgør pr. gasleverandør:

Betaling for within day timedata til brug for gasleverandører (kr.)

Enhed Ekskl. moms Inkl. moms

Etablering/konfiguration   Pr. gang  8.000,00  10.000,00
Betaling for drift   Pr. år  32.400,00  40.500,00


Gældende tariffer, brugerbetalinger og gebyrer

- Er anmeldt til Energitilsynet (pdf)

Gældende fra 1. januar 2018