Årsaflæste kunder

De årsaflæste kunder aflæses planmæssigt én gang om året. Hertil kommer eventuelle aflæsninger i forbindelse med flytning eller leverandørskifte.

HMN GasNet fakturerer de årsaflæste kunder fire gange om året: Tre aconto-regninger og en årsopgørelse. Tidspunkterne for aconto-regningerne er 6. oktober, 6. januar, 6. april samt årsopgørelsen den 6. juli.

HMN fastsætter acontoraterne dels på baggrund af målerstedets forventede årsforbrug og dels på baggrund af graddageudviklingen. Læs mere her.

Gasleverandøren har således mulighed for at fakturere gasforbrugeren på samme tidspunkt og for samme forbrug, som distributionsselskabet fakturerer kunden med.

Grundlaget for gasleverandørens afregning i engrosmarkedet baseres dels på residualforbruget i distributionsområdet og dels på det forventede årsforbrug for den årsaflæste kunde. HMN GasNet reviderer det forventede årsforbrug på årsaflæste målersteder én gang årligt i forbindelse med årsaflæsningen. Tidspunktet for årsaflæsningen fremgår af stamdata for målerstedet.