Regler for gasdistribution

De regler, der gælder for gasleverandører, er samlet i Regler for Gasdistribution.

Regler for Gasdistribution indeholder bestemmelser om:

  • Opgaver og relationer mellem naturgaskunde, gasleverandør og distributionsselskab
  • Målersted og aflæsningsformer
  • Stamdata og forbrugerporteføljer
  • Leverandørskift
  • Måling og forbrugsdata
  • Afregning, herunder saldoafregning
  • Fakturering
  • Naturgaskvalitet
  • Afbrydelser og genåbning af forsyningen

Regler for gasdistribution, version 4.1

De regler, der gælder for transportkunder, er samlet i Regler for Gastransport, som kan findes på Energinet.dk.