Godkendelse som gasleverandør

For at kunne agere som gasleverandør skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Gasleverandøren skal have indgået en rammeaftale for gasleverandører med Energinet.dk og skal være registreret som gasleverandør i Energinet.dk's aktørregister.
  • Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale med distributionsselskabet for de(t) distributionsområde(r), som gasleverandøren ønsker at være aktiv i. HMN GasNets Gasleverandøraftale er en standardaftale, som er ens for alle gasleverandører. Aftalen regulerer fordelingen af opgaver og ansvaret mellem distributionsselskab og gasleverandør i forhold til den enkelte forbruger.
  • Gasleverandøren skal til Energinet.dk have anmeldt en relation til en transportkunde.
  • Gasleverandøren skal være godkendt af Energinet.dk til EDI-kommunikation.

Rammeaftale for gasleverandører 

Gasleverandøraftale