i ! i
Godkendelse som gasleverandør

For at kunne agere som gasleverandør skal følgende betingelser være opfyldt: 

  • Gasleverandøren skal have indgået en rammeaftale for gasleverandører med Energinet.dk og skal være registreret som gasleverandør i Energinets aktørregister. 
  • Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale  med distributionsselskabet for de(t) distributionsområde(r), som gasleverandøren ønsker at være aktiv i. HMN GasNets Gasleverandøraftale er en standardaftale, som er ens for alle gasleverandører. Aftalen regulerer fordelingen af opgaver og ansvaret mellem distributionsselskab og gasleverandør i forhold til den enkelte forbruger. 
  • Gasleverandøren skal til Energinet have anmeldt en relation til en transportkunde. 
  • Gasleverandøren skal være godkendt af Energinet til EDI-kommunikation. 

Dokumenter til download

Gasleverandøraftale (HMN GasNet)

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114