i ! i
EDI-kommunikation

Gasleverandører, distributionsselskaber og Energinet er forpligtede til at anvende EDI-kommunikation (Electronic Data Interchange), når de udveksler information om skift af gasleverandør og information om gasforbrug. 

Gassektoren og elsektoren i Danmark anvender samme principper og dokumentation for EDI-kommunikation. EDI-kommunikationen er baseret på ebIX-standarden, men med de nødvendige tilpasninger til den danske gasmarkedsmodel. 

Dokumenterne herunder specificerer regler og procedurer for, hvordan aktørerne anvender EDI-kommunikation på det danske gasmarked.

Godkendelse af EDI-systemer

Gasleverandørens it-systemer skal være testet og godkendt til EDI-kommunikation med distributionsselskabet. Energinet er ansvarlig for test og godkendelse af gasleverandørernes EDI-systemer. Energinet stiller testfaciliteter til rådighed via aktørtestportalen: www.ediport.dk

Alle aktører skal testes og godkendes ved ændringer i EDI-specifikationerne.

Dokumenter til download

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet
Regelsættet ”Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet” beskriver de sammenhængende forløb, herunder regler og procedurer for hvordan aktørerne i praksis skal håndtere leverandørskift, flytning og forbrugsopgørelser. Regelsættet er særligt rettet mod de medarbejdere, som til daglig varetager de pågældende opgaver (superbrugerne). Selve det tekniske indhold er specificeret i aktuelle afsnit i Danish Business Transactions for the Electricity and Gas Market.

Forretningsprocesser for EDI-kommunikation i gasmarkedet 

Danske forretningstransaktioner til el- og gasmarkederne
Dokumentet ”Danske forretningstransaktioner til el- og gasmarkederne” er fælles for el- og gasmarkedet og indeholder en specifikation af indhold og håndtering af de enkelte EDI-meddelelser, som indgår i ”Forretningsprocesser for EDI-kommunikation i gasmarkedet”. Dokumentet er særlig rettet til it-specialister. 

Danske forretningstransaktioner for el- og gasmarkederne

Forskrift F
Dokumentet ”Forskrift F: EDI-kommunikation” er fælles for el- og gasmarkedet og indeholder en samling af principper og regler for, hvordan EDI-meddelelser skal udveksles i det danske marked. Forskriften er relevant for alle aktører i markedet, der udveksler data med andre aktører via EDI. Dokumentet indeholder bl.a. regler og principper for adressering, åbningstider, kommunikationsprotokol og håndtering af fejl på de enkelte niveauer. 

Forskrift F: EDI-kommunikation 

Message Implementation Guide (MIG)
Message Implementation Guide er en fællesbetegnelse for de dokumenter, som beskriver, hvordan it-leverandører skal anvende en given EDIFACT-meddelelse i Danmark. En meddelelsesguide er opbygget som en tabel, der beskriver én EDIFACT-meddelelses indhold og struktur ned til mindste detalje. Dokumenterne er fælles for el- og gasmarkedet. 

APERAK - Application Error and Acknowledgement Message 

CONTRL - Syntax and Service Report Message 

MSCONS - Metered Services Consumption 

UTILMD - Utility Master Data Message

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114