i ! i
Sådan foregår en flytning

1. Kunden oplyser om flytning

Naturgaskunden oplyser gasleverandøren om flytning. Gasleverandøren meddeler herefter på kundens vegne flytning til distributionsselskabet.
  

2. Meddelelse om fraflytning

Gasleverandørens meddelelse om fraflytning skal ske senest den 8. arbejdsdag efter skæringsdato for flytning. Meddelelsen om fraflytning skal oplyse om: 
  • Skæringsdato for flytning 
  • Aflæst målerstand på skæringsdato for ikke-timeaflæste målersteder 
  • Fraflytters nye adresse til brug for slutafregning.

3. Meddelelse om tilflytning

Gasleverandørens meddelelse om indflytning skal ske senest den 15. arbejdsdag efter skæringsdato for flytning. Meddelelsen om indflytning skal oplyse om: 
  • Skæringsdato for flytning 
  • Aflæst målerstand på skæringsdato for ikke-timeaflæste målersteder. 
Hvis der den 16. arbejdsdag efter skæringsdato ikke er meddelt indflytning fra en gasleverandør, bliver forsyningspligtselskabet gasleverandør for indflytter. Gasleverandøren kan indhente relevante oplysninger på HMN GasNets online-adgang til data til brug for meddelelserne om fraflytning og indflytning, herunder oplysning om GSRN-nummer, aflæsningsform (time-, måneds- eller årsaflæst), målersteder pr. forbrugssted samt målere med konverteringsudstyr. 

Dokumenter til download

Tidsfrister 

Oversigt over arbejdsdage

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114