i ! i
Sådan foregår et leverandørskifte

1. Kunden indgår en aftale med en ny leverandør

Naturgaskunden indgår en aftale med en ny gasleverandør. Kunden skal selv være opmærksom på, at løbetid i kontrakter med gammel og ny leverandør ikke overlapper. HMN GasNet har intet ansvar for forholdet mellem kunden og gasleverandørerne.

2. Den nye leverandør anmelder leverandørskifte

Den ny leverandør anmelder leverandørskiftet til HMN GasNet. Anmeldelse skal ske elektronisk senest den 10. arbejdsdag før, at leverandørskiftet skal træde i kraft. Leverandørskifte kan finde sted på enhver dato.

3. Leverandøren skal have kundens målerstedsnummer

Gasleverandøren skal have kundens målerstedsnummer (GSRN) for at kunne anmelde leverandørskifte. Målerstedsnummeret er 18-cifret og findes på kundens naturgasregning eller på PBS-opgørelsen. Gasleverandøren kan indhente målerstedsnummeret på HMN GasNets online-adgang til data. [Link til GASLEVERANDØR 1.1. adgang til online data]

4. HMN orienterer den tidligere leverandør

Når HMN GasNet har modtaget anmeldelsen om leverandørskifte fra den ny leverandør, orienterer HMN GasNet den tidligere leverandør om datoen for skiftet senest ved påbegyndelsen af den 3. arbejdsdag, før skiftet træder i kraft.

5. Kunden udfylder et aflæsningskort til slutopgørelsen

Når skæringsdatoen for leverandørskiftet nærmer sig, vil kunden modtage et aflæsningskort fra HMN GasNet. Det skal kunden udfylde på selve skæringsdatoen og returnere til HMN GasNet. HMN GasNet orienterer den tidligere leverandør om aflæsningen, så den tidligere leverandør kan sende en slutopgørelse til kunden.

6. Kunden får to regninger

Med mindre gasleverandøren har indgået en samfaktureringsaftale med HMN GasNet, får kunden to regninger: Én fra gasleverandøren for forbruget af naturgas, og én fra HMN GasNet for gasdistribution og energiafgifter.


Dokumenter til download

Formular til leverandørskifte 

Tidsfrister 

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114