i ! i
Sådan er mulighederne for samfakturering

En gasleverandørs samfakturering forudsætter, at der er indgået en aftale mellem HMN GasNet og gasleverandøren. 

HMN GasNet har følgende generelle vilkår for en gasleverandørs samfakturering: 

  • Når en gasleverandør samfakturerer, skal det forstås på den måde, at gasleverandøren viderefakturerer visse ydelser på vegne af HMN GasNet. 
  • Gasleverandøren kan alene viderefakturere betaling for at benytte HMN GasNets distributionssystem, energisparebidrag, visse standardgebyrer samt de energi- og miljøafgifter, som HMN GasNet opkræver på vegne af staten. Andre kundebetalinger til HMN GasNet, som fx særlige brugerbetalinger, opkræves fortsat af HMN GasNet direkte hos naturgaskunden. 
  • Samtlige oplysninger på HMN GasNets kundespecifikke faktura skal fremgå af den 'samfaktura', som gasleverandøren sender til naturgaskunden. 
  • Gasleverandøren skal bruge samme faktureringsperioder (fx acontoperioder og tidspunkt for årsopgørelse), som HMN GasNet bruger over for den specifikke naturgaskunde. 
  • Relationen mellem naturgaskunde og HMN GasNet må ikke ændres af, at gasleverandøren samfakturerer. Det indebærer blandt andet, at naturgaskunden skal henvende sig til HMN GasNet i samme spørgsmål, som hvis der ikke blev samfaktureret, herunder henvendelser om målervisning. Gasleverandøren har pligt til loyalt at henvise kunden til HMN GasNet ved henvendelser om distributionsspørgsmål. 
  • Gasleverandøren hæfter over for HMN GasNet for naturgaskundens betaling for distributionsydelser og overtager risikoen for, at kunden ikke betaler. HMN GasNet har således alene et betalingsmæssigt udestående med gasleverandøren, og kunden har alene et betalingsmæssigt udestående med gasleverandøren. Kundens manglende betaling kan ikke føre til, at gasleverandøren ikke betaler for distributionsydelserne eller kan kræve naturgaskunden afbrudt. 
  • HMN GasNet sikrer sig ved sikkerhedsstillelse, at selskabet ikke påtager sig en forøget risiko ved samfaktureringen. 
  • Gasleverandørens manglende betaling medfører enten restanceinddrivelse, træk på sikkerhedsstillelsen eller ophævelse af samfaktureringsaftalen. 

Grundlag

I henhold til Bekendtgørelse nr. 691 af 1. juli 2005 skal et naturgasdistributionsselskab ”efter anmodning fra naturgasleverandører på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår give naturgasleverandører mulighed for, på naturgasdistributionsselskabernes vegne, at fakturere betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter over for naturgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i distributionsnettet”.


Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114