HMN GasNet som arbejdsplads

HMN GasNet er pr. 29. marts 2019 solgt til staten i form af Energinet. Regeringen har meldt ud, at Danmarks gasdistribution skal samles i et statsligt selskab med hovedkontor i Viborg og med tre driftscentre i Stenlille, Region Syddanmark og Viborg.

Indtil dette sker, vil HMN GasNet køre som et selvstændigt datterselskab under Energinet. Som medarbejder i HMN GasNet har man sin base i enten Søborg eller Viborg, men de fleste afdelinger er fælles og med fælles ledelse på tværs af geografi.

HMN GasNet er kundernes selskab, så med udgangspunkt i hvad der tjener vores kunder bedst, forsøger vi at se opgaverne i sin helhed og løse dem i tæt samarbejde på tværs af fagområder, afdelinger og geografi.

Vi samler på medarbejdere, som kan og vil selv og sammen med andre. I en organisation præget af korte beslutningsveje og med åbenhed, dialog og en uformel tone, er der rigtig gode muligheder for at præge sit eget arbejde.

Vi elsker at blive klogere og sætter en ære i at finde løsninger, der holder. Det betyder ikke så sjældent, at vi nytænker og finder alternative løsninger. Vi ønsker, at HMN GasNet er en effektiv og attraktiv arbejdsplads. Derfor ligger det os på sinde at tilbyde vores medarbejdere de udfordringer og muligheder for at udvikle deres kompetencer, som skal til.

Vi forventer af vores ledere, at de går forrest og viser retningen ved at sætte mål for deres afdelinger og skabe rammer for medarbejderne – og vi forventer af vores medarbejdere, at de udfylder disse rammer med en høj grad af selvstændighed.

Vi lægger vægt på, at arbejdsliv og privatliv skal hænge fornuftigt sammen for den enkelte medarbejder, og tilbyder bl.a. fleksibel arbejdstid og en bred vifte af personalegoder.