Gastekniker

Medarbejder i marken

Hvad laver en gastekniker?

Som gastekniker i HMN GasNet er man del af et team, som servicerer ledningsnet og installationer i et geografisk område med udgangspunkt i ens bopæl. 

Et job som gastekniker er meget selvstændigt og med stor frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og hverdagen. 

Som gastekniker indgår man i en vagtordning med udgangspunkt fra sin bopæl, med vagt ca. hver 4.-6. uge.

Hvad er mine arbejdsopgaver?

Arbejdet som gastekniker spænder bredt, og opgaverne bliver sammensat efter din faglige uddannelse og praktiske erfaring.

Vi lægger en uddannelses- og oplæringsplan med kurser, sidemandsoplæring og sparring med faglige ansvarlige og kollegaer. Og vi tilbyder løbende mulighed for videreuddannelse inden for fagområdet.

   


4 jobtyper – hvilken passer til dig?

Tekniker på fordelingsnettet (stålnet) og Måler-/Regulatorstationer

 • Drift, vedligehold og renovering af måler-/regulatorstationer (MR-stationer)
 • Anlæg, drift og vedligehold af biogaskompressorer
 • Drift og vedligehold af fordelingsnettet herunder omlægning og tilsyn med stålledninger samt Ventilinspektion, lækagesøgning og patruljering
 • Indgå i vagtberedskab

  Tekniker på distributionsnettet (plastnet)

 • Anlæg, drift, vedligehold af distributions- og stikledninger – herunder omlægning og frakobling af ledninger samt ventilinspektion og lækagesøgning
 • Indmåling af ledninger og ledningspåvisninger
 • Indgå i vagtberedskab

  Tekniker på villainstallationer iht. Gasreglement A

 • Myndighedstilsyn på ændrede og nye installationer
 • Drift og vedligehold af målere og regulatorer
 • Rådgivning om tekniske naturgasløsninger
 • Indgå i vagtberedskab

  Tekniker på erhvervsinstallationer (større installationer, erhverv, industri og proces) iht. Gasreglement B

 • Myndighedstilsyn på ændrede og nye installationer
 • Drift og vedligehold af målere, regulatorer og fjernaflæsningsudstyr
 • Rådgivning om tekniske naturgasløsninger
 • Indgå i vagtberedskab
       


  Det siger dine kolleger

  "Det er bare en supergod arbejdsplads!"

  "Jobbet er meget selvstændigt, og vi har meget frihed til selv at tilrettelægge arbejdet og hverdagen"

  "Gode kolleger - gode forhold!"