i ! i
Betingelser - varer Betingelser - tjenesteydelser Etisk kodeks for leverandører Privatlivspolitik for leverandører
Indkøb i HMN GasNet

GasNet Service A/S (HMN GasNet) er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU]. Det betyder, at indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier, skal følge procedurerne for EU-udbud.

GasNet Service A/S (HMN GasNet) er ligeledes underlagt Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, også kaldet Tilbudsloven, som regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Hent vores almindelige betingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser nedenfor.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114