i ! i
HMN GasNets opgaver

HMN GasNet P/S 

  • driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i selskabets forsyningsområde 
  • distribuerer gas til forbrugerne i selskabets forsyningsområde 
  • tilslutter biogasanlæg til naturgasnettet i selskabets forsyningsområde 
  • tilbyder energirådgivning til alle forbrugere. Selskabet er via Energispareaftalen forpligtet til at medvirke til at realisere energibesparelser hos de danske forbrugere
  • udfører sikkerhedsteknisk kontrol på kundernes gasinstallationer 

Her distribuerer HMN GasNet P/S

Klik på kortet for at se, hvilke kommuner vi dækker

Sjælland Jylland

Brug for hjælp?

Ring til os på telefon 62 25 90 00 Ved gaslugt kontakt telefon 62 25 91 14