i ! i
Evidas opgaver
Myndighedsopgaver

Evida - det tidligere HMN GasNet

  • driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i selskabets forsyningsområde 
  • distribuerer gas til forbrugerne i selskabets forsyningsområde 
  • tilslutter biogasanlæg til naturgasnettet i selskabets forsyningsområde 
  • er via Energispareaftalen forpligtet til at medvirke til at realisere energibesparelser hos de danske forbrugere
  • udfører myndighedsopgaver på vegne af Sikkerhedsstyrelsen iht. den nye gassikkerhedslov, herunder sikkerhedsteknisk kontrol på kundernes gasinstallationer.

Her distribuerer Evida - det tidligere HMN GasNet

Klik på kortet for at se, hvilke kommuner vi dækker

Sjælland Jylland

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114