i ! i
Myndighedsopgaver for Sikkerhedsstyrelsen
Myndighedsopgaver

HMN GasNet udfører en række myndighedsopgaver for Sikkerhedsstyrelsen:

 • tilsyn af gasinstallationer 
 • beredskab vedr. gasinstallationer og gasstik 
 • indberetning af ulykker og farlige hændelser vedr. gasinstallationer 
 • vedligeholdelse af måler- og regulatorarrangementer 
 • kontrol af gaskvalitet og odorisering 
 • registrering af installationsadresser og gasfyldte stik.

HMN GasNet er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at udføre disse opgaver.

Fra 31/12-2019 er kravet fra Sikkerhedsstyrelsen, at HMN GasNet skal være certificeret efter ISO 9001 for at være godkendt.

HMN GasNet er i gang med denne certificeringsproces.

Kvalitetspolitik

Som led i ISO-certificeringen har HMN GasNet vedtaget en kvalitetspolitik for det ISO 9001-certificerede område.

Formål
Formålet med denne kvalitetspolitik er at sikre, at kunderne modtager den ydelse, de er stillet i udsigt, og at sikre et højt sikkerheds- og serviceniveau i hele det certificerede område, samt at sikre overholdelse af lovgivning og myndighedskrav på området.

Politik

 • Vi vil sikre at processer og arbejdsopgaver til enhver tid lever op til gældende lovgivning og myndighedskrav på området.
 • Vi vil sikre et højt sikkerhedsniveau for kunder, medarbejdere og tredjepart i forbindelse med anvendelse af - og arbejdet med - naturgas.
 • Vi vil sikre korrekt måling af gasforbrug og gaskvalitet.
 • Vi vil sikre en tilfredsstillende tilgængelighed og responstid på henvendelser fra kunder, medarbejdere og tredjepart.
 • Vi vil sikre løbende forbedringer af kvalitetsledelsessystemet.
 • Vi vil sikre, at kvalitetsledelsessystemet opfylder kravene i ISO 9001.

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114