i ! i
Etisk regelsæt for leverandører

Indkøb i HMN GasNet

Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S (HMN GasNet) er underlagt reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU]. Det betyder, at indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier, skal følge procedurerne for EU-udbud.

Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S (HMN GasNet) er ligeledes underlagt Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, også kaldet Tilbudsloven, som regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

Ud over de lovmæssige krav, støtter Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S (HMN GasNet) FN’s Global Compact, som har til formål at fremme virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Dansk Gas Distribution Service Viborg A/S (HMN GasNet) forpligter sig dermed til at følge Global Compacts grundlæggende principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vi forventer samtidig, at vores leverandører handler i overensstemmelse med disse grundlæggende principper, uanset om de selv har tilsluttet sig eller ej. Og vi forventer, at vores leverandører sørger for, at deres underleverandører også efterlever principperne.

Download etisk regelsæt for leverandører

Download Code of Ethics for Suppliers

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114