i ! i
Selskabsoplysninger

HMN GasNet A/S

Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg

Vognmagervej 14
8800 Viborg

Telefon 6225 0000

E-mail: gasnet@gasnet.dk

www.gasnet.dk

Bank

Nordea

Regnskabsår

Kalenderår

CVR-nr. 3727 0024

EAN-nr. 579 000 116 32 59

Revision

PwC
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hjemstedskommune

Gladsaxe

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114