Internt overvågningsprogram

HMN GasNet P/S skal i henhold til naturgasforsyningsloven samt Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning, opstille et program for intern overvågning.  Programmet har til formål at forhindre diskriminerende adfærd. HMN GasNet P/S skal endvidere udarbejde og offentliggøre en årsberetning om overvågningsprogrammets gennemførelse.

Du kan hente overvågningsprogrammet og årsberetningen her:
Overvågningsprogram (pdf)
Årsberetning (pdf)