Om HMN GasNet P/S

Opgaver

HMN GasNet P/S

  • driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i selskabets forsyningsområde
  • distribuerer gas til forbrugerne i selskabets forsyningsområde
  • tilslutter biogasanlæg til naturgasnettet i selskabets forsyningsområde
  • tilbyder energirådgivning til alle forbrugere. Selskabet er via Energispareaftalen forpligtet til at medvirke til at realisere energibesparelser hos de danske forbrugere
  • udfører sikkerhedsteknisk kontrol på kundernes gasinstallationer

Her distribuerer HMN GasNet P/S

Klik på kortet for at se, hvilke kommuner vi dækker.

Sjælland Jylland

Ejerskab

HMN GasNet P/S ejes af HMN Naturgas I/S og HMN Komplementar ApS.

Daglig ledelse

 Søren Hylleberg Sørensen

Søren Hylleberg Sørensen