i ! i
Vilkaar_Nye_time
Timeaflæsning

Virksomheder, der bruger mere end 300.000 m³, timeaflæses

HMN GasNet registrerer gasforbruget time for time hos kunder, der har et forbrug over 300.000 m³ om året. Vi aflæser forbruget en gang om dagen med fjernaflæsningsudstyr. Timeaflæsning af forbrugssteder med et årsforbrug over 300.000 m³ sker uden omkostninger for virksomheden.

Virksomheder, der bruger mindre end 300.000 m³, kan timeaflæses

Har virksomheden et årsforbrug på mindre end 300.000 m³ og mere end 20.000 m³, har I ret til at blive timeaflæst mod betaling af et månedligt gebyr. HMN GasNet har mulighed for at kræve, at en virksomhed med et årsforbrug på mindre end 300.000 m³, men mere end 20.000 m³, bliver timeaflæst. I det tilfælde betaler vi for timeaflæsningen.

Sådan kommer I videre

Om det er en god idé for din virksomhed at blive timeaflæst, afhænger af de priser og vilkår, gasleverandørerne tilbyder, og kræver altid en vurdering af virksomheden. Hvis I ønsker timeaflæsning eller vil vide, om timeaflæsning er en god idé for jer, er I velkomne til at kontakte os.

Bliver jeres gasmåler timeaflæst ?

Få adgang til dine timeforbrugsdata