Eksempel på gaskvalitet/brændværdi

Brændværdien er et udtryk for energiindholdet i den leverede naturgasmængde.

Naturgasmængden måles i Nm3 (normalkubikmeter korrigeret for tryk- og temperaturforhold.)

Energiindholdet ved en faktureret Nm3 (økonomikubikmeter) er fastsat til 12,157 kWh øvre brændværdi. Det betyder, at man kun betaler for en afregnet Nm3 med et energiindhold på 12,157 kWh øvre brændværdi.

Eksempel:

Gasforbrug til fakturering Månedens brændværdi   Standard brændværdi
(økonomikubikmeter)
10.000 Nm3    12,113 kWh øvre brændværdi.      12,157 kWh øvre brændværdi
Beregning af reguleret forbrug til afregning
 10.000 * 12,113 / 12,157 = 9.964 m3

Yderligere oplysninger om omregningsforhold mv.

  • 1 Nm3 svarer til 11 kWh ved nedre brændværdi.
  • 1 Nm3 svar til 39,6 MJ ved nedre brændværdi.