Distributionsbetingelser

Distributionsbetingelserne gælder for de forbrugere, der anvender naturgas i HMN GasNets distributionsområder.

Uafhængigt af, hvilken gasleverandør du vælger, vil du altid være omfattet af HMN GasNets distributionsbetingelser.

Distributionsbetingelserne bestemmer, hvilke forhold der gælder for tilslutning til og anvendelsen af HMN GasNets distributionsnet. Distributionsbetingelserne indeholder bl.a.:

  • bestemmelser om stikledning og måler på din ejendom
  • vilkår for betaling af transport i HMN GasNets distributionsnet.

Her finder du distributionsbetingelserne for:

Det med småt

- dokumenter, som er direkte relateret til distributionsbetingelserne:

For alle kunder:

Regler for gasleverandørskifte

Flytteregler

Brugerbetaling og gebyrer

Regler for gasleverandørens forsyningsophør

Regler for samfakturering

Kun for erhvervskunder:

Håndtering af skelfællesskab (pdf)

To gasleverandører til ét målersted (pdf) 

Eksterne links:

Kontrolmanualer for gasmålesystemer

Vejledninger i forbrugskorrektioner

Kontrolmanualer for allokering af brændværdier