Distributionstariffer for 2017

Distributionstariffer gældende fra 1. januar 2017 i HMN GasNets distributionsområde.
Alle kunder betaler et energisparebidrag bortset fra fjernvarmeselskaber og gastankstationer.

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
0 - 6.000 m3 0,590 0,728 0,258 0,322
6.000 - 20.000 m³ 0,590 0,728 0,258 0,322
20.000 - 75.000 m³ 0,590 0,728 0,239 0,299
75.000 - 150.000 m³ 0,347 0,434 0,135 0,169
150.000 - 300.000 m³ 0,214 0,268 0,076 0,095
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,153 0,191 0,059 0,074
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,153 0,191 0,041 0,051
> 35,0 mio. m³ 0,143 0,179 0,039 0,049
         
I stedet for den ordinære distributionstarif kan nye, timeaflæste kunder under visse betingelser vælge en lav, tidsbegrænset tarif (max. 10 år fra tilslutningstidspunkt)

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
Fast, tidsbegrænset tarif 0,081 0,101

 Samme som ovenfor

         
Fast afgift Kr/år
ekskl. moms
Kr/år
inkl. moms
Administrationsbidrag 300 375    

Nødforsyningstarif til Energinet.dk


Nødforsyningstariffen opkræver vi for Energinet.dk og optræder særskilt på regningen.
 
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
Beskyttede kunder 0,0063 0,0079  
Ikke- beskyttede kunder 0,0038 0,0048    
Gældende  fra 1. oktober 2017      

Energiafgifter til staten


Energiafgifter består af Naturgas-, CO2– og NOx-afgifter som vi opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset leverandør og er pt.:
 
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
CO2-afgift 0,389 0,486
Naturgasafgift 2,188 2,735
NOx-afgift 0,008 0,010
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,028 0,035
Metan-afgift for gasmotorer 0,067 0,084  
Afgift  på motorbrændstof 3,018 3,773