Principper for tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet

Ifølge lov om naturgasforsyning § 35 a skal distributions- og transmissionsselskaber (netselskaber) efter anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget tilslutte anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg) til naturgasforsyningsnettet.

Energistyrelsen har meldt principper ud for, hvordan omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet skal fordeles mellem netselskab og opgraderingsejer.

Læs mere her:

Energistyrelsens notat om fordeling af omkostninger ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet

Kriterier for beslutninger om biogastilslutning og netforstærkning

Den typiske tilslutning af biogas opgraderingsanlæg

Krav til måling af gaskvalitet - Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas

HMN GasNets servicestandard

Regler for tilførsel af opgraderet biogas (bionaturgas) til det danske gassystem (regler for bionaturgas)

Flere oplysninger om biogas i gassystemet - energinet.dk

Regler om bionaturgascertifikater - energinet.dk