i ! i
Privatlivspolitik HMN GasNet

1. Vi lever op til vores dataansvar

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger HMN GasNet. Det vil sige, at politikken beskriver, hvordan vi indsamler, registrerer, opbevarer, beskytter, bruger, sletter og videregiver dine personoplysninger. 

Vi er dataansvarlige og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares. 

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold og levere målrettet information. Vi bruger også personlige oplysninger for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger, når vi har brug for at:

  • behandle dit kundeforhold og levere vores ydelse 
  • forbedre vores produkter og tjenester
  • opfylde lovkrav. 

De oplysninger, vi anvender, er almindelige personoplysninger. Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger. 

De almindelige personoplysninger er: 

CPR-nummer. Dit CPR-nummer bruger vi til at tilmelde dig e-Boks, Nem konto og BS. Med e-Boks kan du modtage post fra os digitalt, og vi kan udbetale penge til dig på din Nem konto, hvis du har penge til gode. 

Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer. Vi har brug for dine kontaktoplysninger, så vi kan sende måleraflæsningskort, regninger og kontakte dig, hvis der skal ske noget med gasmåleren eller gasfyret. Dit telefonnummer bruger vi til at sende dig en aflæsnings-sms, så du nemt kan aflæse gasmåleren. 

Forbrug. Dit forbrug af gas danner grundlag for, at vi kan lave din årsopgørelse og dine regninger. 

Din gasinstallation. Vi er af sikkerhedsmæssige grunde forpligtet til at opbevare information om din gasinstallation. Informationen bruger vi i statistik, og hvis der opdages fejl e.l. ved den type gasinstallation, som du har. 

Bankkonto. Oplysninger om din bankkonto har vi brug for, hvis du skal have penge tilbage fra årsopgørelsen.

3. Hvordan behandler vi personoplysninger?

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige og relevante i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor. 

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine personlige oplysninger, benytter vi løsninger, der automatisk sikrer, at dine personoplysninger kun er tilgængelige for relevante medarbejdere. Der er også indlejret beskyttelse mod, at et ubegrænset antal personer kan få adgang til oplysninger. 

Vi er opmærksomme på, at de personoplysninger, vi behandler om dig, skal være rigtige. Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne i denne politik til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi havde med at indsamle, behandle og opbevare oplysningerne. 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet tidligere, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for at behandle dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os. Hvis vi ønsker at bruge dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke.

4. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Vi videregiver oplysninger om dit naturgasforbrug til din gasleverandør. Hvis du skifter gasleverandør, flytter eller opsiger leveringsaftalen, giver vi din tidligere gasleverandør besked. 

Hvis du har indgået en aftale med en ny gasleverandør, videregiver vi oplysninger om dit forventede naturgasforbrug til den nye gasleverandør. Videregivelse af andre oplysninger til gasleverandøren end naturgasforbrug forudsætter, at gasleverandøren har indhentet samtykke fra dig til at modtage oplysningerne, eller at videregivelsen i øvrigt er i overensstemmelse med lovgivningen. 

Dine personoplysninger kan derudover inden for rammerne af lovgivningen videregives til offentlige myndigheder og til private til statistiske eller videnskabelige formål. 

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i en indberetning til en myndighed.

5. Vi beskytter dine personoplysninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

6. Sådan bruger vi cookies på vores hjemmeside

Når du besøger www.gasnet.dk og selvbetjening.gasnet.dk, gemmes cookies på din computer. Cookies er nødvendige for at få siden til at fungere, men de giver også information om, hvordan du benytter vores site. Cookies bruger vi primært til at optimere brugeroplevelsen på vores site. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym form for at gøre vores hjemmeside og selvbetjeningsløsning mere brugervenlig, effektiv og målrettet. 

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette og undgå dem. Se, hvilke specifikke cookies der er på vores hjemmesider

7. Hvilke rettigheder har du?

Adgang til oplysninger. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, vi videregiver dem. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. 

Rettelse eller sletning af unøjagtige oplysninger. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal kontakte os og oplyse os om, hvad der er unøjagtigt, og hvordan oplysningerne kan rettes. Ændringer af navn kan for øvrigt kun ske via gasleverandøren

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine oplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Indsigelse mod behandling af personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne til sidst i politikken til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores behandling af personoplysninger e.l., kan du kontakte os her:
HMN GasNet 
Gladsaxe Ringvej 11
2860 Søborg
Telefon 6225 9000
E-mail: gasnet@gasnet.dk
www.gasnet.dk
CVR-nr. 3727 0024

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114