Faresignaler

Normalt er der ingen fare, når man bruger naturgas, men i særlige situationer kan der opstå fare. Derfor skal du være opmærksom på:

 • gas- og røglugt
 • kulilte.

Gas er brandfarligt

Gas er meget brandfarligt, og du bør derfor altid tage gaslugt alvorligt. Naturgas er tilsat et ”røbestof”, som selv i meget små doser lugter kraftigt. Derfor er det nemt at afsløre selv små gaslæk.

Hvor kommer kulilten fra?

Kulilte er en giftig og lugtfri luftart, som ikke findes i naturgas, men som kan dannes ved dårligt forbrænding i gasfyret, fx hvis fyret er dårligt vedligeholdt. Er aftrækket/skorstenen samtidig defekt, er der risiko for, at kulilte kan slippe ud i boligen.

Det er farligt at indånde kulilte

Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer dermed blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Du kan ikke lugte selve kulilten, derfor skal du være opmærksom på faresignalerne. 

Kulilte - også små mængder er farlige

Kulilte ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdig luft. Selv meget små mængder kulilte er farlige. Du får hurtigt symptomer på kulilteforgiftning, hvis der er en høj koncentration af kul­ilte i boligen. Men du kan også få symptomer, hvis du har opholdt dig længere tid i lavere koncentrationer.

Faresignaler ved gas- og kulilteudslip

 • Gas- eller røglugt
 • Fugtigt indeklima
 • Dug på ruderne
 • Dårlig luft/lugt
 • Kraftig hovedpine, kvalme, døsighed, svimmelhed og influenzalignende symptomer.

Det skal du gøre

 1. Luk for gassen ved hovedhanen.
 2. Få frisk luft - åbn døre og vinduer.
 3. Kontakt straks vores vagtcentral på tlf. 62 25 91 14.
 4. Tænd og sluk ikke for lys og elektriske apparater – en gnist kan antænde gassen.
 5. Advar andre i huset.
 6. Søg læge, hvis du føler ubehag eller er svimmel.

Sådan lukker du for gassen

Illustrationerne viser, hvor du (i de fleste tilfælde) skal lukke for gassen. Der findes imidlertid flere forskellige typer installationer. Derfor bør du selv undersøge, hvordan du lukker for gassen på din installation (se fig. 1 og 2).

Hovedhane over jordniveau
Her sidder hovedhanen over jorden   

 Under jordniveau
Her sidder hovedhanen under jorden.