Faresignaler

Normalt er der ingen fare, når man bruger naturgas, men i særlige situationer kan der opstå fare. Derfor er der nogle signaler, du skal være opmærksom på

 • Gas- og røglugt
 • Kulilte

Gas er brandfarligt

Gas er meget brandfarligt, derfor skal du altid tage gaslugt alvorligt. Naturgas er tilsat et ”røbestof”, som selv i meget små doser lugter kraftigt. Derfor er det nemt at afsløre selv små gaslæk. 
Et af faresignalerne er dug på vinduerne

Hvor kommer kulilten fra?

Kulilte er en giftig og lugtfri luftart. Normalt udvikles der ingen kulilte, når man fyrer med naturgas. Men der kan dannes kulilte i gasfyret, hvis der tilføres for lidt luft til forbrændingen. Og er aftrækket/skorstenen samtidig defekt, kan der komme kulilte ud i boligen.

Det er farligt at indånde kulilte

Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer dermed blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Du kan ikke lugte selve kulilten, derfor skal du være opmærksom på faresignalerne. 
Et andet faresignal er hovedpine 

Kulilte - også små mængder er farlige

Kulilte ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdig luft. Selv meget små mængder kulilte er farlige. Du får hurtigt symptomer på kulilteforgiftning, hvis der er en høj koncentration af kul­ilte i boligen. Men du kan også få symptomer, hvis du har opholdt dig længere tid i lavere koncentrationer.

Faresignaler ved gas- og kulilteudslip

 • Gas- eller røglugt
 • Fugtigt indeklima
 • Dug på ruderne
 • Dårlig luft/lugt
 • Hovedpine, svimmelhed og influenzalignende symptomer.

Det skal du gøre

 1. Luk for gassen ved hovedhanen.
 2. Få frisk luft - åbn døre og vinduer til det fri.
 3. Kontakt straks vagtcentralen hos os på tlf. 39 54 70 10 – men ikke fra din egen telefon!
 4. Undgå brug af åben ild.
 5. Tænd og sluk ikke for lys og elektriske apparater – en gnist kan antænde gassen.
 6. Advar andre i huset.
 7. Søg læge, hvis du føler ubehag eller er svimmel.

Sådan lukker du for gassen

Illustrationerne viser, hvor du (i de fleste tilfælde) skal lukke for gassen. Der findes imidlertid flere forskellige typer installationer. Derfor bør du selv undersøge, hvordan du lukker for gassen på din installation (se fig. 1 og 2).

Hovedhane over jordniveau
Fig. 1 Hovedhanen over jordniveau  

 Under jordniveau
Fig. 2 Hovedhanen under jordniveau