Er du i tvivl om, hvor gasledningen ligger? Kontakt os, inden du graver

Det er dyrt og farligt at beskadige en gasledning

Det kan være farligt at grave hul i en gasledning. Og det er også dyrt at få udbedret skaden Og så er det ærger­ligt, fordi skaden i de fleste tilfælde nemt kunne være undgået. Skal du grave ud til fundament, carport eller andet, og er du i tvivl om, hvor gasledningen ligger, skal du kontakte os.

De fleste stikledninger er plastrør med en diameter på 20-40 mm, som let kan hugges over med en spade. De ligger som regel i 60 cm's dybde, men kan ligge højere eller dybere.

Gode råd - før du graver

 • Få en tegning 
  Du skal have en tegning over gasledningen, før du begynder at grave.
  Få en tegning over gasledningen på ledningsinfo@gasnet.dk 
Har du spørgsmål til tegningen, så kontakt os på tlf. 6225 9085.
 • Husk, at du ikke må bygge oven på eller i mindre end en meters afstand af stikledningen.
 • Grav forsigtigt
  Find ledningen ved en prøvegravning med håndskovl, før du bruger gravemaskine eller pælebor.
 • Hvis du graver en gasledning over
  Stands alle maskiner.
  Ring til HMN's Vagtcentral på tlf. 6225 9114.
  Du må aldrig selv forsøge at reparere en gasledning eller at standse ud­strømmende gas.

Vagtcentralen overvåger alle gasledninger, installationer og måler-/regulatorstationer på nettet. Hvis uheldet er ude, har vi vagter, som døgnet rundt er klar til at rykke ud i hele forsyningsområdet.