Kontakt os, før du graver

Det er dyrt og farligt at beskadige en gasledning

Det kan være farligt at grave hul i en gasledning. Og det er også dyrt at få udbedret skaden Og så er det ærger­ligt, fordi skaden i de fleste tilfælde nemt kunne være undgået. Skal du grave ud til fundament, carport eller andet, og er du i tvivl om, hvor gasledningen ligger, skal du kontakte os.

De fleste stikledninger er plastrør med en diameter på 20-40 mm, som let kan hugges over med en spade. De ligger som regel i 60 cm's dybde, men kan ligge højere eller dybere.

Gode råd - før du graver

 • Få en tegning 
  Du skal have en tegning over gasledningen, før du begynder at grave.
  Få en tegning over gasledningen på:     ledningsinfo@gasnet.dk 

Har du spørgsmål til tegningen, så kontakt os på tlf. 62 25 90 85.

 • Husk, at du ikke må bygge oven på eller i mindre end en meters afstand af stikledningen.
 • Grav forsigtigt
  Find ledningen ved en prøvegravning med håndskovl, før du bruger gravemaskine eller pælebor.
 • Hvis du graver en gasledning over
  Stands alle maskiner.
  Ring til HMN's Vagtcentral på tlf. 62 25 91 14.
  Du må aldrig selv forsøge at reparere en gasledning eller at standse ud­strømmende gas.

Vagtcentralen overvåger alle gasledninger, installationer og måler-/regulatorstationer på nettet. Hvis uheldet er ude, har vi vagter, som døgnet rundt er klar til at rykke ud i hele forsyningsområdet.

Ændringer i terrænet

Vær også opmærksom på gasledningen, hvis du laver ændringer i terrænet. Skraber du fx jord af i indkørslen over gasledningen, før du lægger nye fliser, vil ledningen komme til at ligge højere end normalt. Det kan være et problem, næste gang der skal graves.