10 gode råd om naturgas

  1. Læs brugsvejledningen om dit naturgasfyr, så du kan betjene det rigtigt.

  2. Vedligehold din naturgasinstallation. Manglende vedligeholdelse er den mest almindelige årsag til uheld.

  3. Hold øje med at skorsten/aftræk ikke tilstoppes. Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig for­brænding.

  4. Sørg for, at der er rent omkring naturgasinstallationen – specielt ved luftindtaget, hvis du har et fyr med åben forbrænding.

  5. Arbejd aldrig selv på installationen. Tilkald en fagmand – som loven kræver.

  6. Friskluftåbninger til det fri må aldrig spærres eller stoppes til.

  7. Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skor­sten.

  8. Kontakt vvs-installatøren eller HMN, før du installerer tørretumbler eller emhætte i nærheden af gasapparater med åben forbrænding. Det kan forstyrre forbrændingsprocessen i fyret.

  9. Kontakt HMN, før du laver ombygninger, som kan påvirke installatio­nen, tilførslen af frisk luft eller aftræk/skorsten.

  10. Ring til HMN for få at vide, præcis hvor stikledningen er placeret, så den ikke bliver beskadiget ved gravearbejder.