10 gode råd om sikker naturgas

  1. Læs brugsvejledningen til dit naturgasfyr, så du kan betjene det rigtigt. 
  2. Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og service af din naturgasinstallation. Manglende vedligeholdelse er den mest almindelige årsag til uheld. 
  3. Arbejd aldrig selv på installationen. Tilkald en fagmand – som loven kræver. 
  4. Find ud af, hvor du lukker gassen. Hovedhanen skal altid være tilgængelig. 
  5. Hold øje med, at skorstenen/aftrækket ikke tilstoppes. Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig forbrænding. 
  6. Sørg for, at der er rent omkring naturgasinstallationen – specielt ved luftindtaget, hvis du har et fyr med åben forbrænding. 
  7. Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorsten. 
  8. Kontakt os, før du bygger om. Ombygninger kan betyde, at gasfyret, gasledningerne eller gasmålerskabet skal flyttes. 
  9. Friskluftåbninger til det fri må aldrig spærres eller stoppes til, heller ikke under ombygninger. 
  10. Kontakt os, inden du graver. Vi kan fortælle dig, hvor stikledningen præcist er placeret, så den ikke bliver beskadiget.