Undgå ulykker

Hold rent rundt omkring naturgasinstallationen 

Har du en kedel med åbent forbrændingskammer, er det særligt vigtigt, at du holder opstillingsrummet og luftindtaget til kedlen rent, fordi fyret tager luft til forbrændingen fra det rum, det står i.

Friskluftåbninger må aldrig spærres eller tilstoppes.

Vær opmærksom på, om der er fugt eller lugt i det rum, hvor kedlen står. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk.

Hold øje med skorstenen. 

Røggassen skal kunne komme ud og væk, så det er vigtigt, at skorstenen holdes fri for fx nedfaldne blade, sne og is, fuglereder og lign.

På kedler med gasblæseluftbrænder eller åbent forbrændingskammer er der krav om, at der monteres en aftrækssikring. Den afbryder kedlen, hvis skorstenen skulle blive blokeret.

Tegn en serviceaftale.

En serviceaftale sikrer regelmæssig eftersyn og vedligeholdelse af installationen og hjælp ved driftsstop