Leverandørskifte - der er frit valg

Du kan frit vælge, hvem du ønsker som gasleverandør. Du kan skifte gasleverandør pr. enhver dato. Den ny gasleverandør skal anmelde leverandørskift til HMN GasNet senest den 10. arbejdsdag før skæringsdatoen for den ny gasleverandørs overtagelse af gasleverancen.

Sådan gør du

Hvis du vil skifte gasleverandør, skal du:

  1. Indgå en aftale med en ny gasleverandør. På gasprisguiden.dk kan du finde en oversigt over nogle af de gasleverandører, der er på det danske gasmarked, og deres priser. 
  2. Oplyse dit aftagenummer til den nye gasleverandør, når du indgår aftalen. Aftagenummeret finder du på dine gasregninger. Det er et 18-cifret nummer, som starter med 5715151 efterfulgt af 11 cifre.
  3. Aflæse din gasmåler den dag, du overgår til den nye gasleverandør, og sende aflæsningen til os.

Din nye gasleverandør oplyser HMN GasNet om, at du ønsker at skifte. HMN GasNet sender dig et aflæsningskort, når dagen for leverandørskiftet nærmer sig. HMN GasNet oplyser din hidtidige gasleverandør om leverandørskiftet og slutaflæsningen. Den hidtidige gasleverandør sender dig en slutopgørelse.

To regninger

Du vil som udgangspunkt modtage to regninger: 

  • En regning fra din gasleverandør for forbruget af gas samt evt. serviceaftale og finansiering
  • En regning fra HMN GasNet for distribution, naturgasafgifter og CO2-afgifter.

Selv om du får to regninger, skal du fortsat indsende dine årsaflæsninger til HMN GasNet, så længe du bor i vores distributionsområde. Vi informerer din gasleverandør om dine aflæsninger.

I nogle tilfælde vil din gasleverandør og HMN GasNet have en aftale om, at samle de to regninger på een regning - for at gøre det nemmere for dig.  

Bemærk

Har du indgået en prisaftale med en længere løbetid med din nuværende gasleverandør, kan leverandørskift inden prisaftalen udløber, medføre en efterregulering.