HMN GasNet's energispareindsats

Vi medvirker til at nedbringe energiforbruget

Som gasdistributionsselskab har vi en forpligtelse til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder gennem f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud. 

Se aftalen om energiselskabernes energispareindsats.

Sådan opfylder vi vores forpligtelse

Vi køber energibesparelser hos en række eksterne aktører, som indgår aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Det foregår på den måde, at når en samarbejdspartner indgår en aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet og kan tælle slutkundens energibesparelse med i vores gennemførte energibesparelser. 

Vores samarbejdspartnere

For at kunne sælge energibesparelser til HMN GasNet skal der være en skriftlig aftale mellem samarbejdspartneren og os. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan garantere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i energispareaftalen. 

HMN GasNet samarbejder med disse eksterne aktører:

Dansk Energirådgivning
danskenergiraadgivning.dk
Lillegård Teknik  lillegaard-teknik.dk 
Nordisk Energirådgivning  nordiskenergiraadgivning.dk
Papiruld Danmark  papiruld.dk
Viegand Maagøe  viegandmaagoe.dk

HMN GasNet's gennemførte energibesparelser

År Forpligtelse i MWh Indberetning i MWh
2010 185.556 217.586 
2011  185.556  254.369 
2012  188.610  246.369 
2013  336.200  371.607 
2014  329.700  383.298 
2015  374.722  269.941 
2016  358.333  380.726