i ! i
Adgangsforhold til gasinstallationer

Ifølge Gasreglementet skal der altid være lovlig, sikker adgang til gasinstallationer. 

Gasdistributionsselskabet er udførende kontrolmyndighed på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, derfor skal ejer/bruger give gasdistributionsselskabet adgang til at tilse gasinstallationen. 

Gasinstallationen omfatter alt lige fra stikledningens anboring på hovedledningen til udmundingen af aftrækket. 

Det er ejers/brugers ansvar, at tilsyn kan udføres på en sådan måde, at Arbejdstilsynets forskrifter bliver overholdt. 

DGC-vejledning nr. 66 - Adgangsforhold til gasinstallationer

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114