i ! i
Gaskvalitet - nye krav til indregulering

I fremtiden vil naturgas i Danmark løbende ændre sammensætning pga. tilførslen af opgraderet biogas og import af gas fra Tyskland. Det stiller store krav til indregulering af gaskedler. 

Nye gaskedler er allerede fra fabrikanten indreguleret til de nye variationer og kræver derfor ikke yderligere indregulering. Men mange kedler, som allerede er i drift hos forbrugerne, er indreguleret til den danske gas fra Nordsøen. Hvis disse gaskedler ikke indstilles til fabriksindstillingen, og indreguleringen ikke er præcis, kan der opstå problemer med støj og/eller CO ved store variationer i gaskvaliteten. 

Dette stiller ikke kun krav til, at du udfører en præcis indregulering, men også krav til skorstenens og aftrækkets tæthed, så forbrugerne ikke udsættes for CO. 

Det er et lovkrav, at disse DGC-vejledninger følges: 

Nr. 02: Indregulering af gasblæseluftbrændere 

Nr. 58: Indregulering af ibrugtagne apparater samt særligt kritiske apparater

Nr. 05: Indregulering af større gasblæseluftbrændere. 

Vil du vide mere

DGC-vejledning nr. 57: Indregulering af gaskedler ud fra O2-måling samt indregulering til fabriksindstilling 

Oplysninger om den aktuelle gaskvalitet kan du hente på www.energinet.dk 

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114