Alt om aftræk

Når der en sjælden gang sker ulykker med naturgas, er det næsten altid pga. et defekt eller forkert installeret aftræk, som medfører kulilteudslip i boligen. Du skal derfor altid være særlig opmærksom på aftrækssystemet, når du installerer eller servicerer en naturgasinstallation.

Vigtig information om balanceret aftræk til gaskedler

Det er et lovkrav, at balanceret aftræk og gaskedler med lukket forbrænding skal være godkendt som én samlet enhed.

Derfor er det vigtigt, at du som autoriseret vvs-installatør sikrer dig, at det aftræk, du køber og anvender, er godkendt til præcis den gaskedel, du skal sætte op.

HMN GasNet konstaterer af og til, at der anvendes balancerede aftrækssystemer, som ikke er godkendt til den installerede gaskedel. I de tilfælde forlanges aftrækssystemet, jf. gasreglementets krav, udskiftet til det af kedelleverandøren anviste og godkendte aftrækssystem.

Er du i tvivl om, hvilket aftrækssystem, der er godkendt til et bestemt fabrikat gaskedel, kan kedelleverandøren give dig de korrekte informationer.

Afslutningsvis skal vi her opfordre leverandører og grossister til, at det ved markedsføring af aftrækssystemer præciseres, hvilke gaskedler det konkrete aftrækssystem er godkendt til.

Gode råd om aftræk:

  • Prioritér altid at få aftrækket korrekt monteret og placeret.
  • Anvend altid lodrette, balancerede aftræk. Forbrændingsprodukterne spredes hurtigere i atmosfæren og det generer ikke i nærmiljøet.
  • Vandret aftræk på kæde-, række- og dobbelthuse skal forhåndsgodkendes af HMN GasNet (gasleverandøren).
  • Undgå vandrette, balancerede aftræk. De kan medføre gener i nærmiljøet i form af lugt og fugt samt give bygningsskader pga. et stort indhold af vand i forbrændingsprodukterne, f.eks. råd og svamp i træværket.
  • Følg altid fabrikantens installationsvejledning og brug kun aftræksdele, som er godkendt til den aktuelle kedel.

Download Gashåndbogen

Bestil brochure og labels om naturgas og sikkerhed