i ! i
Særligt for B-installationer

GR-B4 blanketter
Når du anmelder B-installationer, er det vigtigt, at du husker at vedlægge de rigtige blanketter. Du finder alle blanketterne her

GR-B4 blanketter

Anmeldelse og projekt

Anmeldelse af arbejdet på en gasinstallation skal ske i overensstemmelse med GR-B4. Der skal foretages anmeldelse ved følgende arbejder: 

 • Ny installation
 • Gas/gas kedeludskiftning 
 • Konvertering af installationen til anden brændselsform
 • Ændrede belastningsforhold
 • Ændret gasrørsinstallation 
 • Udskiftning af brændere, kedler eller ovne
 • Ændret styre- og sikkerhedsautomatik
 • Ændrede bygningsforhold 
 • Ændrede aftræksforhold
Ud over anmeldelsen skal der udarbejdes projekt ved:
 • alle procesanlæg
 • alle installationer større end 1.200 kW
 • alle installationer større end trykklasse 0.1 

Installationsrapport

Det er ejerens (brugerens) ansvar, evt. ved et rådgivende firma, at udarbejde en installationsrapport. Rapporten skal laves, når alle gasinstallationer (efter GR-B4 reglementet) er udført og afprøvet. 

Installationsrapporten skal omfatte: 

 • Beskrivelse af installationen.
 • Dokumentation for, at de leverede materialer og komponenter opfylder gældende krav.
 • Dokumentation for de udførte kontrolprøver, herunder tryk- og tæthedsprøver.
 • Indreguleringsrapport for de indgående komponenter.
 • Drifts- og vedligeholdelsesplan for hele installationen, herunder drifts- og vedligeholdelsesvejledning for de indgående komponenter. 
 • Oplysninger for energimåling (for kedelanlæg til boligopvarmning). 
For anlæg af klasse 0,1 med en samlet maksimal indfyret effekt på mindre end 1.200 kW med traditionelt centralvarmeanlæg kan installationsrapporten erstattes af en drifts- og vedligeholdelsesplan.  

 

OBS! Det er ejerens (brugerens) ansvar, at der findes en opdateret drifts- og vedligeholdelsesplan, som er tilgængelig for servicevirksomheder og gasleverandøren på installationsstedet

Brug for hjælp?

Ring til os på tlf. 62259000 Ved gaslugt kontakt tlf. 62259114